کدام غذا موردعلاقه شماست
(35.71%) 5
کباب ماهی
(21.42%) 3
استیک ماهی
(21.42%) 3
میگو پفکی
(0%) 0
سوپ ماهی
(7.142%) 1
کوفته ماهی
(0%) 0
رشته پلو ماهی
(0%) 0
استامبولی با ماهی
(0%) 0
لوبیا پلو با ماهی
(7.142%) 1
میگو پروانه ای
(7.142%) 1
تاس کباب ماهی
(0%) 0
غیره

تعداد شرکت کنندگان : 14